1

European Supermarket Magazine

European Supermarket Magazine

 

 

European Supermarket Magazine

ESM is European Supermarket Magazine
2d video infographics animation to promote the magazine.